RAUL KELLER

EESTI ELEKTER ImprotestilKontsert koos Eesti Elektriga (Taavi Kerikmäe, Tõnis Leemets, Maike Lond, Heikki Tikas, Kalle Tikas) Improtesti festivalil mai lõpus. Täpne kuupäev on täpsustamisel. Lisainfot Improtesti festivali kohta leiab aadressidelt: improtest.ee ja saal.ee

Uus veeb

Uus veeb valmib mai alguses, siis on v6imalik l6bustada enaast helide kuulamise ja piltide vaatamisega..

LokaalRaadio 'Symbolistica' Vilniuses 14.04.12

Esimene LokaalRaadio kontsert projekti SoundExchange raames Vilniuses 14. aprillil koos Hello Upan'iga.

LokaalRaadio programm 'Symbolistica' on imaginaarne raadiokuuldemäng, mis p6hineb kujutiste spektraalanalüüsil ning mis toob osa isiknäitusel 'KLANG!' eksponeeritud installatsioonidest kontserdisaali. Kontsert koosneb 8-realisele lindile salvestatud ning improviseeritud helist no-input mikseritele, lo-fi analoogsüntesaatoritele, kitarrile, viiulile, tromboonile, mehhaanilisele siinusgeneraatorile ning tekstile. Järgmised kontserdid toimuvad sügisel Tallinnas ja Saksamaal Chemnitzis. Vaata lisa: soundexhchange.eu


Main Menu